Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Sách 17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách - làm thế nào một cuốn sách có thể giúp bạn gặp gỡ và tạo những mối quan hệ tốt

Lê Xuân Thắng     23:17    


Có thể bạn sẽ không mong muốn trở thành một Tác giả cho đến khi nào bạn thấy rằng chính mình phải trở thành một nhân vật quan trọng. Tại sao tôi biết điều này? Đó là bởi vì tôi thấy nhiều người “rất ngại” trở thành một tác giả khi tôi hỏi họ rằng: Tại sao bạn không trở thành một Tác giả để tiếp thị thành công? Tôi đều nhận được câu trả lời gần giống như nhau: “Tôi chưa đủ tầm”. Khi một người nhận thức rằng mình chưa đủ quan trọng thì ngay cả khi cơ hội trở thành một Tác giả được mang đến - họ cũng sẽ “ái ngại”. Tôi đủ hiểu điều đó? Nhưng tôi biết chắc chắn rằng: Đến một ngày nào đó bạn nghĩ rằng mình là người quan trọng thì trở thành một Tác giả là ưu tiên đầu tiên của bạn.

Bạn sẽ không nghĩ rằng mình là “người quan trọng” cho đến khi bạn muốn gặp một người quan trọng nào đó?
Có một thực tế mà chúng ta thấy cũng như đang hiện hữu cho mỗi người đó là: Những người quan trọng rất khan hiếm thời gian - bận rộn và thường ít gặp gỡ bạn (nếu như bạn không biết cách). Hơn thế nữa, khi một người người quan trọng dành thời gian cho một điều gì đó - thì điều đó phải có ý nghĩa và có một lý do đủ lớn để thuyết phục họ. Điều tương tự xảy ra ở đây là: Nếu bạn mong muốn những CEO - những người quan trọng (mà là đối tượng khách hàng tiềm năng của bạn) dành thời gian cho bạn thì bạn phải cho họ một lý do đủ lớn để làm họ điều đó?
Một trong những lý do đủ lớn để bất kỳ người quan trọng nào cũng mong muốn dành thời gian cho bạn (ngay cả khi bạn bán hàng cho họ) đó chính là bạn cũng là một NHÂN VẬT QUAN TRỌNG như họ! Bạn sẽ không biết được bí mật này cho đến khi bạn trở thành một người quan trọng. Và một trong những bí mật lớn hơn nữa đó chính là: Khi bạn trở thành một Tác giả - mặc nhiên bạn được xem là một nhân vật quan trọng.
Câu chuyện về Christian Warren đã bán thành công hàng loạt các dịch vụ Internet cao cấp dành cho các CEO là một minh chứng hết sức rõ ràng về việc xây dựng câu chuyện của mình khi trở thành một Tác giả có thể là vũ khí lợi hại nhất để bạn kinh doanh những sản phẩm cao cấp thành công. Đó chính là điều tôi muốn nhấn mạnh với bạn ở đây:
·                     Bạn sẽ không thể nhận thức được tầm quan trọng của việc phải trở thành một người quan trọng cho đến khi nào bạn mong muốn gặp gỡ những người quan trọng!
·                     Những người quan trọng thường chỉ dành thời gian của họ cho những người quan trọng khác, và rất ít khi họ dành thời gian cho bạn (nếu bạn không biết cách).


ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.