Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Sách 17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách - chia sẻ thông điệp sâu sắc và mang lại nhiều khách hàng hơn

Lê Xuân Thắng     23:41    

Bí mật của mọi thương hiệu thành công chính là làm sao có được nhiều khách hàng hơn, những khách hàng chất lượng hơn và những khách hàng này chia sẻ thêm cho nhiều khách hàng hơn nữa. Cũng như trong bất kỳ mối quan hệ nào, để khách hàng có thể làm điều bạn mong muốn như vậy không phải là điều dễ dàng? Một trong những cách bạn có thực hành ngay đó chính là: Hãy suy nghĩ về thông điệp của bạn và chia sẻ thông điệp đó một cách sâu sắc hơn. Nói một cách đơn giản là: Bạn không thể thành công trong vai trò bán hàng (chứ chưa nói đến là trong vai trò hướng dẫn khách hàng) nếu như bạn không có mối quan hệ sâu sắc với khách hàng. Và bạn sẽ không thể tạo ra mối quan hệ sâu sắc với khách hàng nếu như bạn không có một thông điệp sâu sắc chia sẻ cho khách hàng. Làm thế nào thông điệp của bạn có thể chia sẻ một cách sâu sắc nhất? Câu trả lời ở đây chính là một cuốn sách!

Hơn bất kỳ phương tiện nào khác, một cuốn sách được tạo ra mang đến cho khách hàng của bạn một thông điệp sâu sắc về bạn – về sản phẩm của bạn – về doanh nghiệp của bạn, cũng như về khách hàng của bạn – về sản phẩm của khách hàng của bạn – về doanh nghiệp của khách hàng của bạn và những mối quan tâm mà khách hàng của bạn quan tâm, những vấn đề mà khách hàng của bạn đối diện, những thách thức mà khách hàng của bạn cần vượt qua, những khát khao mà khách hàng của bạn mong muốn, và những điều cần thiết mà khách hàng của mong muốn có ngay tức khắc. Đó chính xác là những gì mà thông điệp của bạn được tạo ra để làm điều đó! Chẳng có công cụ nào có thể làm tốt hơn là một quyển sách để lột tả những điều mà trong tận sâu thẳm khách hàng của bạn đang đối diện.
Tất cả những phương tiện chia sẻ khác có thể chỉ là bề ngoài, nhưng một quyển sách được viết ra (nếu bạn biết sách) chính là chiều sâu của tác phẩm – chiều sâu của những suy nghĩ khách hàng bạn đối diện, chiêu sâu của vấn đề khách hàng bạn giải quyết, chiều sâu của khát khao khách hàng bạn mong muốn… Và tất cả những điều đó chỉ một cuốn sách mới có thể lột tả toàn diện và chia sẻ một cách sâu sắc nhất.

Tôi nói đến điều này theo cách dễ hiểu nhất đó chính là một cuốn sách không thực sự nói về bạn – một cuốn sách hay thực sự là một cuốn sách nói về khách hàng của bạn – những vấn đề khách hàng của bạn đang đối diện – và như thế (theo cách mà bạn có thể định trước) bạn có thể giải quyết vấn đề của khách hàng của bạn trong vai trò của một chuyên gia. Hãy suy nghĩ đến điều này: Khách hàng quan tâm đến vấn đề của bạn hay họ thực sự quan tâm đến vấn đề của họ? Khách hàng đang quan tâm đến vấn đề của họ. Vậy thì một quyển sách bạn nên viết về vấn đề của ai? Tất nhiên là vấn đề của khách hàng! Nếu bạn có thể suy nghĩ về điều này và giải quyết chúng theo cách mà giải pháp của bạn có thể mang lại – bạn chắc chắn thành công với vai trò là chuyên gia và doanh nhân – doanh nghiệp. Điều này sẽ mang đến cho bạn một cơ hội tuyệt vời để đi đến thành công.

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.