Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

SÁCH 17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH - tại sao bạn nên viết một cuốn sách

Lê Xuân Thắng     19:56    

Nếu bạn đọc quyển sách này qua 17 chương, bạn sẽ biết lý do tại sao bạn nên viết một cuốn sách. Và tất cả những lý do đó chính là 17 cách thức để bạn xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình hiệu quả và thành công.
Thứ nhất: Viết một cuốn sách giúp cho bạn được khách hàng tìm thấy
Thứ hai: Viết một cuốn sách mang lại cho bạn sự tín nhiệm
Thứ ba: Viết một cuốn sách giúp bạn gia tăng thu nhập cho chính mình
Thứ tư: Viết một cuốn sách giúp bạn trở thành thỏi nam châm thu hút khách hàng tiềm năng
Thứ năm: Viết một cuốn sách giúp bạn nổi bật trước sự cạnh tranh
Thứ sáu: Viết một cuốn sách giúp bạn “quảng cáo” và được quảng cáo miễn phí
Thứ bảy: Viết một cuốn sách giúp bạn tạo dựng thương hiệu cá nhân và trở thành người nổi tiếng
Thứ tám: Viết một cuốn sách giúp bạn chia sẻ thông điệp sâu sắc và mang lại cho bạn nhiều khách hàng hơn
Thứ chín: Viết một cuốn sách giúp bạn cho đi giá trị và thu hút khách hàng tiềm năng
Thứ mười: Viết một cuốn sách giúp bạn gia tăng thu nhập hiệu quả bằng tài sản trí tuệ
Thứ mười một: Viết một cuốn sách giúp cho khách hàng giới thiệu thêm cho bạn khách hàng mới
Thứ mười hai: Viết một cuốn sách giúp cho bạn tìm kiếm đối tác kinh doanh của bạn hoặc tuyển dụng trong ngành bán hàng trực tiếp
Thứ mười ba: Viết một cuốn sách giúp bạn gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng và những người có quyền ra quyết định
Thứ mười bốn: Viết một cuốn sách giúp bạn thu thập hàng ngàn khách hàng tiềm năng miễn phí
Thứ mười lăm: Viết một cuốn sách cho phép bạn sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất
Thứ mười sáu: Viết một cuốn sách cho phép bạn sử dụng cuốn sách như là phương thức xây dựng thương hiệu cá nhân – thương hiệu tổ chức mạnh mẽ nhất
Thứ mười bảy: Viết một cuốn sách giúp bạn sử dụng cuốn sách để gia tăng tốc độ của niềm tinvà sử dụng sức mạnh của người có thẩm quyền.
Đó chính là 17 lý do tại sao bạn nên viết một cuốn sách.

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.