Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

SÁCH 17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH - kế hoạch thành công cho sự nghiệp kinh doanh của bạn

Lê Xuân Thắng     19:53    

Vậy là bạn đã đọc đến chương cuối của quyển sách “17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh bạn với một cuốn sách” – và nếu bạn đọc đến trang này của cuốn sách thì chúc mừng bạn – bạn là một trong số rất ít những người thành công trên thế giới – thuộc 5% những người đọc sách đến trang cuối cùng của nó. Tại sao vậy? Vì theo thống kê rằng có đến 50% những người mua cuốn sách về và không đọc hết đến nửa cuốn sách, 45% những người còn lại không thể đọc đến chương cuối cùng của quyển sách. Và đó là lý do tại sao nếu bạn đọc đến trang này của cuốn sách – bạn thuộc 5% những người thành công trên thế giới – đọc sách đến chương cuối cùng của nó. Và đây chính là phần tổng kết lại những gì bạn đã đọc trong suốt 17 chương của quyển sách. Phần này chính xác là những gì bạn cần đến để tổng hợp lại tất cả những gì bạn đã đọc và kết nối toàn bộ các dữ kiện lại với nhau để có thể đạt được hành động hiệu quả.

Nếu như phần cuối của mỗi chương là phần “Thực hành của Nhà kinh doanh” thì đây chính xác là phần cuối của cuốn sách này – cũng là phần “Thực hành của toàn bộ quyển sách này” dành cho Nhà kinh doanh – Sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất.
Và chúng ta bắt đầu phần cuối của quyển sách này với “Kế hoạch thành công cho sự nghiệp kinh doanh của bạn”.
Kế hoạch thành công cho sự nghiệp kinh doanh của bạn giờ đây chính là suy nghĩ làm thế nào để sử dụng cuốn sách được viết như là cách thức để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn thành công. Đây chính là thời điểm quan trọng nhất để bạn chú ý đến điều này: Xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn hiệu quả với một cuốn sách và làm thế nào để thực hiện điều đó?
Nếu bạn suy nghĩ đến điều này và nghĩ rằng đó là cách hiệu quả để bạn có thể xây dựng sự nghiệp kinh doanh thì giờ đây đã đến lúc bạn phải thực hiện điều đó: Viết một cuốn sách – theo kế hoạch của một Nhà kinh doanh để xây dựng sự nghiệp của bạn thành công và phát triển sự nghiệp đó lên tầm cao.
Tôi chắc chắn rằng bạn đang suy nghĩ đến điều đó cũng như tìm kiếm một giải pháp hiệu quả nhất để cho ra đời quyển sách của mình – và đạt được như ý nguyện.
Tôi cũng lưu ý rằng có đến 90% những quyển sách được viết và xuất bản – với một ý niệm về phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình – nhưng khi thực hiện thì không bao giờ ý niệm đó thực hiện được. Tại sao vậy?

Đó là bởi vì có một sự khác biệt rất lớn giữa một quyển sách mong muốn “đắc nhân tâm” và một “quyển sách đắc nhân tâm” – Và đây chính xác là những gì tôi nói đến trong khóa học “Xuất bản sách & Thành công” – Và nếu bạn tham gia khóa học này – chắc chắn bạn sẽ tạo ra một quyển sách như vậy theo cách đúng như thế…

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.