Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

SÁCH 17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH - làm thế nào để viết một cuốn sách hiệu quả và nhanh chóng

Lê Xuân Thắng     10:06    

Viết một cuốn sách hiệu quả - nhanh chóng và dễ dàng chắc chắn là những gì bạn quan tâm đến trong thời điểm này. Và như trng toàn bộ quyển sách này chia sẻ, viết một cuốn sách là cách thức để bạn xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình và phát triển sự nghiệp đó lên tầm cao mới.

Để viết một cuốn sách hiệu quả - nhanh chóng và dễ dàng – theo kế hoạch của một Nhà kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng bạn cần quan tâm đến ngay lúc này.
Trong khoảng thời gian kinh doanh xuất bản gần 1 thập kỷ qua tôi đã gặp rất nhiều những Tác giả đến với tôi xuất bản sách. Đó là những Tác giả thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Họ là những người viết văn tự do, họ là những Chuyên gia, những Nhà khởi nghiệp, những Nhà kinh doanh và những Doanh nhân thành công. Khó khăn lớn nhất của họ là làm thế nào từ ý niệm viết một cuốn sách phục vụ cho sự nghiệp kinh doanh của mình có thể thể hiện quyển sách ra đời trong thực tế.
Trong suốt thời gian đó tôi đã giúp hơn 100 Tác giả xuất bản sách cho chính họ, và đã sáng lập ra Công ty Sách Quốc tế Hoàng Gia – Một công ty cách mạng trong ngành xuất bản sách – là công ty đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho đến hiện tại cung cấp một giải pháp hoàn hào về “Quy trình viết sách hoàn hảo” (Impeccable Writing – iWriting) và “Quy trình xuất bản sách hoàn hảo” (Impeccable Publishing – iPublishing) để giúp cho những Chuyên gia – Nhà khởi nghiệp – Nhà kinh doanh – Doanh nhân – và Doanh nghiệp có thể sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất.
Bạn có thể thấy được điều này qua quyển sách này được viết ra để “cho bạn” – vì bạn và đây chính xác là quyển sách “của bạn”. Đây có thể là quyển sách quan trọng nhất trong cuộc đời kinh doanh của bạn – để từ đó bạn xây dựng sự nghiệp kinh doanh cho chính mình bằng cách giúp những người khác đạt được ước mơ của họ bằng những sản phẩm và dịch vụ của bạn cung cấp.
Nếu bạn mong muốn viết một cuốn sách hiệu quả - nhanh chóng và dễ dàng – theo kế hoạch của một Nhà kinh doanh thì đây là những chương trình bạn cần tham gia để đạt được mục đích đó:
+ “Quy trình viết sách hoàn hảo” (Impeccable Writing – iWriting) là một quy trình hoàn hảo để bạn viết một cuốn sách thành công.
+ Hội thảo “Chiến lược 8 bước thành công từ xuất bản sách” cung cấp cho bạn chiến lược 8 bước thành công từ quyển sách được viết và xuất bản của bạn.

+ Đào tạo “Xuất bản sách & Thành công” là chương trình hoàn hảo giúp bạn viết một cuốn sách thành công và xuất bản cuốn sách thực sự. Và chúng ta bắt đầu với chương trình đầu tiên “Quy trình viết sách hoàn hảo”.

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.