Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Review Sách Hiệu ứng chim mồi (1&2) - Hạo nhiên vs Quốc Khánh

Lê Xuân Thắng     20:02    


Kết quả hình ảnh cho hiệu ứng chim mồiKết quả hình ảnh cho hiệu ứng chim mồi
Một quyển sách dạng đọc "giùm" giữa cuộc sống bận rộn hiện tại; cần một người tóm tắt lại để cho người đọc nắm các hiểu ứng mà con người thường mắc phải thay vì phải đọc từng quyển - từng công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài. 
Nó đọc một lèo hai quyển 1 & 2. Tất cả là có 33 hiệu ứng được cả hai - Quốc Khánh vs Hạo Nhiên tập hợp lại, diễn giải cho dễ hiểu hơn một cách ngắn gọn nhất và gợi ý áp dụng vào kinh doanh ra sao.
Đó hoàn toàn là việc đọc - tóm tắt - diễn giải cho dễ hiểu hơn cùng các gợi ý để ứng dụng trong kinh doanh sau khi đọc hết hai quyển sách. Nó hơi thất vọng khi nghĩ rằng sẽ đọc được một công trình nghiên cứu về kinh tế của người Việt với tên gọi là "hiệu ứng chim mồi" : " Chúng tôi viết sách này kh6ng nhằm biến bạn thành giáo sư, mà nhằm kích thích sự hứng thú của bạn với tâm lý học, một ngành khoa học có quá nhiều ứng dụng vào kinh doanh"

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.