Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Tại sao cần phải đọc sách Người Giàu Nhất Thế Giới?

Trần Huy Hoàng     16:03    

sách người giàu nhất thế giới


Tại sao cần đọc sách người giàu nhất thế giới?

Thật ra để đọc sách Người Giàu Nhất Thế Giới, nó có rất nhiều lý do. Một trong những lý do quan trọng này là, quyển sách này chia sẻ một trong những cách thức không phải một cách thức về làm giàu và cũng không phải là cách thức về nghĩ giàu, mà là một NHẬN THỨC về sự giàu có của mỗi một con người vốn là mình đã có nó rồi.

Nó không phải là một cuốn sách nghĩ về sự giàu có theo cách nói là mình đi làm thêm giống như “Nghĩ Giàu Làm Giàu” hay là trong các cuốn sách làm giàu chỉ các phương pháp làm giàu hoặc là giải pháp làm giàu, mà này là một cuốn sách đặc biệt dựa trên một trong những câu chuyện huyền thoại nhất thế giới, đó chính là TỰ NHẬN THỨC VỀ SỰ GIÀU CÓ CỦA CHÍNH MÌNH. Và cái quá trình tự nhận thức về sự giàu có của chính mình nó giống như thế này: Nếu như mà bất kỳ ai đến trong đời chúng ta không thể lấy đi một cái gì trong cơ thể chúng ta với giá 1 triệu đô-la thì vốn dĩ bạn đã có một triệu đô-la rồi đó. Không ai có thể đổi mạng sống của mình để lấy bao nhiêu tiền đó thì một người vốn dĩ đã có số tiền đó rồi đó; Điều này có nghĩa là “sự sống” rất là quan trọng.

Đó là lý do tại sao quá trình tự nhận thức của mình về sự giàu có là nền tảng để cho nghĩ giàu và cũng là nền tảng để làm giàu. Quá trình tự nhận thức đó tức là quá trình tự nhận thức rằng ta đã có sẵn sự giàu có thì chính họ là sự giàu có rồi, sự giàu có vốn dĩ có sẵn trong chính họ. Vấn đề là họ có quyết định LƯU THÔNG hay không? Tức là quyết định đưa sự giàu có hiển lộ ra bên ngoài hay không? Thường con người sẽ chần chừ hiển lộ sự giàu có bởi vì tiếng nói nhỏ, sự giới hạn của tâm trí và từ rất nhiều những cái lý do dẫn đến họ không đạt được sự giàu có đúng nghĩa. Đó là lý do tại sao mà cũng là lý do quan trọng nhất mà một người nên bắt đầu đọc quyển sách Người giàu nhất thế giới, bởi vì đây là một quyển sách có thể nói là nền tảng để mọi người đi đến sự giàu có đúng nghĩa – nó VỐN ĐÃ CÓ SẮN TRONG BẠN – và bạn có quyết định LƯU THÔNG SỰ GIÀU CÓ ra bên ngoài hay không là quyết định của bạn… học viết

Còn rất nhiều những lý do khác nữa nhưng mà lý do trên là lý do quan trọng nhất.

Tóm lại, lý do quan trọng nhất để chúng ta hình dung ra được đây là một quyển sách về TỰ NHẬN THỨC VỀ SỰ GIÀU CÓ và khi một người tự nhận thức về sự giàu có thì họ sẽ dễ dàng để triển khai sự giàu có ra bên ngoài, tức là hiển lộ sự giàu có vốn dĩ đã có trong bạn ra bên ngoài. viết sách

ĐỌC NHIỀU

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.