Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Quy tắc 21-90

Lê Xuân Thắng     20:01    

QUY TẮC 21/90
Bạn đã từng nghe qua về quy tắc 21/90 chưa?
Đó là quy tắc về thiết lập thói quen để đạt được mục tiêu bằng cách biến những mục tiêu đó thành thói quen hàng ngày. Khi bạn có một mục tiêu, hãy lập danh sách những việc cần làm để hướng tới nó, tập trung biến những việc đó thành hành động, cố gắng thực hành những thói quen đó đều đặn mỗi ngày và đừng dừng lại.
Trong những ngày đầu tiên, bạn sẽ cần rất nhiều quyết tâm, nhưng sau 21 ngày kiên trì, bạn sẽ cảm thấy điều này như một thói quen.
Tiếp tục duy trì trong 90 ngày tiếp theo, thói quen này sẽ trở thành một phần cuộc sống của bạn.
Ví dụ: Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh và thân hình cân đối, bạn hãy lập cho bản thân một kế hoạch với chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt điều độ kết hợp với tập luyện mỗi ngày. Cố gắng thực hiện kế hoạch đều đặn trong 21 ngày và duy trì trong 90 ngày tiếp theo, bạn sẽ dần hình thành nên thói quen sống tốt hơn cho bản thân.

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.