Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Sách Nến Tuần Thịnh Phát

Trần Huy Hoàng     12:20    

NẾN TUẦN THỊNH PHÁT

TẬP 1 "Hành Trình Tự Tin Cùng Chứng Khoán" Đúng như tên gọi - Hành Trình Tự Tin Cùng Chứng Khoán như một LA BÀN, là KIM CHỈ NAM giúp các nhà đầu tư – đặc biệt là những nhà đầu tư mới giải quyết thông suốt và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc ngay từ những bước đi đầu tiên trên chặng đường tìm đến một cuộc sống AN LẠC và đầu tư THỊNH PHÁT. Bạn đang hoang mang, lo lắng? • Đầu tư chứng khoán cần bao nhiêu vốn? • Trường phái, cách thức đầu tư như thế nào? • Nên phân bổ đều hay tập trung toàn bộ vốn? • Chuẩn bị cho kênh đầu tư tài chính mới? • Tại sao khi lỗ thấy tiếc, khi lãi thấy tham? • Nên chốt lời bao nhiêu là đủ? Quyển sách sẽ Bật Mí cho bạn Toàn Bộ cách thức tạo sự Tự Tin trên thị trường chứng khoán.

ĐỌC NHIỀU

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.