Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

CHIẾC HÔN

Trần Trung Kiên - Tác giả - Cố vấn Tác giả     20:01    

 
Ta hôn Em chiều nay trong gió biết
Chiếc hôn nồng gió rít bụi thời gian
Trên non cao văng vẳng tiếng phượng hoàng
Dưới TRẦN HẠ một tiếng đàn ta đánh

Đánh cho hồn thơ và đánh cho đời
Đánh cho ta và cũng đánh cho người
Cho ai đó một vẻ đẹp xinh tươi
... Chiều nay cơn gió bùi ngùi lòng ta!
(Thi sĩ Trần Hạ)

, ,

ĐỌC NHIỀU

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.