Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Người giàu nhất thế giới - Thành công đôi khi chỉ là niềm tin

Lê Xuân Thắng     20:53    

Có một câu nói rất hay, tuy chưa phải là chân lý nhưng bạn có thể học hỏi được từ đó: “Thành công đôi khi chỉ là niềm tin. Khi bạn tin về một điều gì đó, bạn mới có đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn trên con đường đi đến thành công”.
Có bao giờ bạn thấy: Việc đạt được mục tiêu có quá nhiều trở ngại, và rồi bạn đã không thực thi điều bạn mong muốn nữa hay không? Tôi xin nhắc lại rằng: Có đến 80% những người có mục tiêu nhưng họ đã không hành động để đạt được mục tiêu đó. Lý do đơn giản cho điều này chính là ở việc: Họ đã không nhìn từ mục tiêu – tức là tái hiện mục tiêu một cách rõ ràng, mà họ nhìn về những mục tiêu – rồi lập các bước đi cụ thể để đạt được chúng. Nhưng rồi những nỗ lực trở nên mây khói, những mục tiêu vẫn không đạt được và họ vẫn tiếp tục hành động. Sự thật là: Nếu mục tiêu bạn không rõ ràng đến mức bạn có thể nhìn thấy nó, nghe tiếng nó, ngửi được mùi của nó... dường như chắc chắn bạn sẽ không đạt được nó.
Để giàu có, bạn phải thấy được sự giàu có, bạn phải "thấy chính mình trong sự giàu có đó".
Để giàu có, bạn phải nghe được “âm thanh” của sự giàu có, bạn phải "nghe chính mình trong sự giàu có đó".
Để giàu có, bạn phải ngửi được mùi của sự giàu có, bạn phải "ngửi chính mình trong sự giàu có đó"
Chứ không đơn giản là bạn chỉ biết về sự giàu có. Biết về sự giàu có kém sức mạnh hơn nhiều so với việc “thấy, nghe, ngửi...” sự giàu có.

Tất cả những gì làm cho bạn thấy được một cách minh bạch, thì đó mới làm cho bạn trở nên có sức mạnh. Như bạn biết rằng: Tất cả những gì thực hữu bên ngoài chẳng qua là sự sáng tạo lại lần thứ hai trong cuộc đời của bạn. Có một kinh nghiệm của tôi về sự giàu có mà tôi không thể ngờ được.

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.