Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Người giàu nhất thế giới - Nguyên tắc tạo lập sự giàu có

Lê Xuân Thắng     19:48    

Bạn hãy nhìn xung quanh mình, bất cứ những gì bạn thấy được đều là kết quả của ý nghĩ của một ai đó.

Khi bạn nhìn thấy ly trà được đặt trên cái bàn. Trước khi ly trà được đặt trên cái bàn mà bạn thấy, ly trà này đã từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của một ai đó. Bạn có biết rằng: Hôm nay bạn nhìn thấy ly trà hiện trên mặt bàn kia chỉ là sản phẩm đã thành hiện thực trong trí tưởng tượng của nhà sản xuất cái ly trà kia. Bạn nghĩ rằng khi ly trà được phân phối ra ngoài thị trường thì kết quả là ly trà được hiện lên trên bàn bạn đang thấy là quan trọng không? Bạn có thể nghĩ như thế, nhưng sự thật điều quan trọng nầm ở hạt mầm – chính là ly trà đã từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của một ai đó.
Rồi bạn có nhìn thấy cái bàn xinh xắn có mặt bàn phía dưới ly trà không? Chắc bạn thấy nó cũng đẹp và vô giá biết chừng nào đúng không? Có một sự thật là cái bàn kia cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng của một ai đó trong quá khứ. Họ đã từng tưởng tượng ra cái bàn, họ đã từng sản xuất ra nó để nó có thể trở thành hiện thực như những gì bạn trông thấy. Một lần nữa bạn biết rằng, điều quan trọng nằm ở cái bàn chính là nó đã nằm trong trí tưởng tượng của một ai đó trước khi nó được ra đời như ngày nay.
Và có một sự thật là tất cả những gì bạn trông thấy trong cuộc đời mình đều là như thế. Chúng đều là kết quả trong trí tưởng tượng của một ai đó, và sau đó nó thành hiện thực qua thời gian suy nghĩ, hiện thực hóa nó. Mọi thứ bắt đầu từ một ý nghĩ.
Ngay lúc này đây tôi cũng nói với bạn rằng: Bạn cũng chính là sản phẩm của những gì bạn nghĩ.

Bạn ngày hôm nay chính là kết quả của những gì bạn đã từng suy nghĩ ở quá khứ. Và bạn của tương lai chính là kết quả của những gì bạn suy nghĩ ngay bây giờ.

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.