Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Người giàu nhất thế giới - Nguyên tắc cho đi và nhận lại

Lê Xuân Thắng     19:51    

Có một nghịch lý bạn cần phải biết trên con đường đi tìm sự giàu có chính là: Bạn càng cho nhiều hơn, bạn càng nhận nhiều hơn.
Trên thế giới có 2 biển hồ nổi tiếng: Thứ nhất là biển hồ Ga-li-lê và biển hồ thứ hai mang tên biển Chết. Điều kỳ lạ là cả 2 biển hồ này đều nhận được từ chung một nguồn nước, nhưng kết quả của chúng lại khác xa nhau hoàn toàn. Với biển hồ Ga-li-lê thì cây cối hai bên bờ xanh tươi, sinh vật biển, các loài cá rất trù phú... thể hiện sự sống rõ rệt tại nơi đây. Nhưng cũng từ một nguồn nước biển Ga-li-lê những hiện tượng của biển Chết lại trái ngược hoàn toàn, biển Chết có nước rất mặn, nước ở đây có độ mặn nhất thế giới đến nỗi bạn có thể đi trên mặt nước. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là mọi sinh vật ở quanh đều không thể sống được: Từ các cây đến sinh vật biển, từ thực vật đến động vật rồi chim muông đều không thể sống ở đây? Và đó là lý do nơi đây gọi là biển Chết.
Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt giữa biển Chết và biển hồ Ga-li-lê?
Đó là bởi vì khi nhận được nước từ nguồn nước chảy vào, biển hồ Ga-li-lê không nhận hết mà bắt đầu đổ ra biển lớn hơn tạo nên dòng lưu thông nước biển liên tục. Chính bởi vì sự “cho đi” của biển Ga-li-lê mà biển Ga-li-lê nhận được nhiều hơn và mọi sinh vật ở đây đều sống. Sức mạnh của sự cho đi là bạn sẽ nhận lại nhiều hơn.

Trái ngược với biển Ga-li-lê, nguồn nước đổ vào biển Chết thì biển Chết giữ lại mà không cho đi bất cứ nước nào ra bên ngoài cho nên càng ngày càng lâu lượng muối ở đây gia tăng rất nhanh đến nỗi độ mặn của muối trong nước biển lớn đến mức không có sinh vật nào sống được. Thử hỏi: Làm sao sinh vật sống được nếu nồng độ muối trong nước quá mức giới hạn? Điều này là không thể. Và đó là kết quả nhận lấy của biển Chết như bất kỳ người nào muốn chết như biển Chết. Hệ quả là biển Chết tuy chưa bao giờ chết... nhưng cái chết của biển Chết chính là mọi sinh vật ở đây đều không thế sống được và một con người chết khi mọi người xung quanh đều không thể sống được với họ.

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.