Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Người giàu nhất thế giới - Nền tảng cảu sự giàu có

Lê Xuân Thắng     19:50    

Bạn có bao giờ muốn làm ăn với người không trung thực không? Câu trả lời là: KHÔNG.
Bạn có bao giờ muốn làm ăn với người thất hứa không? Câu trả lời là: KHÔNG.
Bạn có bao giờ muốn làm ăn với người lỗi hẹn nhiều lần không? Câu trả lời là: KHÔNG.
Đó cũng chính là nguyên nhân trong mọi cuộc giao dịch về kinh doanh, kinh tế, nhất là tất cả các lĩnh việc liên quan đến tiền bạc người ta đều cần hợp đồng. Chính hợp đồng là cơ sở để mọi người không bội tín. Điều này cho thấy rằng yếu tố trung thực được đặt lên hàng đầu trong mọi lĩnh vực liên quan đến tài chính – Nền tảng của sự giàu có.
Do đó trên con đường đi tìm sự giàu có, bạn không thể phục tùng tiền bạc, điều bạn cần phải phục tùng chính là sự công chính. Sự công chính của một nhà quản trị tài sản đó chính là sự trung thực.

Hãy nhớ điều này:

Mọi người tin tưởng bạn bởi vì bạn trung thực, chứ không phải bởi vì bạn hoàn hảo. Cho nên đeo đuổi sự trung thực, sự giàu có sẽ đeo đuổi bạn, và chính sự trung thực bạn sẽ trở nên hoàn hảo”

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.