Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Người giàu nhất thế giới - Càng rõ ràng càng tác động mạnh

Lê Xuân Thắng     20:58    

Viết nó – Đọc nó – Nói nó – Nhìn thấy nó. Hãy lưu ý mục tiêu của bạn được hiện thực hóa trong cuộc sống của bạn một cách kỳ diệu như thế nào”
Hãy bắt đầu một ngày bằng những mục tiêu của mình và viết chúng ra giấy. Bạn sẽ hoàn thành những mục tiêu này trong ngày hôm nay. Mục tiêu của bạn sẽ không thành hiện thực cho đến khi nào bạn thực hiện nó, và để bạn thực hiện nó một cách mạnh mẽ nhất đó chính là bạn hãy viết những mục tiêu đó ra.

Một trong những phương pháp thành công của những danh nhân, hiền triết hàng đầu thế giới chính là việc họ bắt đầu viết ra những mục tiêu của mình phải hoàn thành trong cuộc đời, những mục tiêu phải hoàn thành công 10 năm, những mục tiêu phải hoàn thành trong 1 năm, những mục tiêu phải hoàn thành trong tháng, rồi mục tiêu trong tuần, mục tiêu trong ngày, cho đến mục tiêu trong 1h là như thế nào? Càng chi tiết, càng rõ ràng, càng có sức tác động mạnh.
Có ít nhất 6 mục tiêu bạn cần viết ra trong ngày và hoàn thành chúng. Đó chính là những mục tiêu:
+ Về cơ thể: Những mục tiêu thể chất. Bạn muốn khỏe bao nhiêu?
+ Về trí não: Những mục tiêu về tri thức. Bạn muốn khôn ngoan – hiểu biết bao nhiêu?
+ Về sống: Những mục tiêu về tinh thần. Thời gian bạn dành để suy ghẫm hay cầu nguyện?
+ Về thời gian: Những mục tiêu dành cho tổ chức của bạn.
+ Về con người: Những mục tiêu dành cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Bạn sẽ làm gì để phục vụ những người bạn yêu thương nhất?
+ Về tiền bạc: Những mục tiêu tài chính của bạn. Bạn sẽ có bao nhiêu tiền trong ngày hôm nay? Trong tuần này? Trong tháng nay? Trong năm nay?... Và trong cả đời.
Khi viết ra những mục tiêu về tài chính, con người, thời gian, sống, trí não, cơ thể. Và bạn bắt đầu thực thi chúng. Hằng ngày hãy đọc những mục tiêu này, nói nó, nhìn thấy nó và liên tục hành động cho đến khi mục tiêu được hiện thực hóa. Đó cũng chính là lúc bạn biết rằng những mục tiêu cụ thể được hiện thực hóa một cách kỳ diệu như thế nào.ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.