Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Người giàu nhất thế giới - Cách thế giới chuyển động

Lê Xuân Thắng     19:47    

Khi bạn ném một cục đá lên trời, nó không bay đi luôn. Nó rơi xuống đất chính là nơi từ đó mà nó được ném lên. Đó là một nguyên tắc.
Mỗi buổi sáng bạn thức dậy, khi rời khỏi giường bạn chỉ có thể bước xuống, bạn không thể bước lên. Đó cũng là một nguyên tắc.
Các nguyên tắc trên gọi là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn sinh ra trọng trường, và chính trọng trường là lực hút mà trái đất tác động lên mọi vật trên nó, khiến cho mọi vật được giữ yên trên bề mặt quả đất mà không bị văng ra khỏi vũ trụ, trong đó có con người.
Một phần của lực hấp dẫn được biết đến chính là từ trường. Đó là nguyên nhân vì sau khi bạn để một thỏi nam châm gần thanh sắt thì thanh sắt bị hút bởi thỏi nam châm, chứ không phải ngược lại. Khi nam châm hút thanh sắt thì thanh sắt biến thành nam châm tạm thời và điều này vẫn luôn như thế. Đó chính là nguyên tắc của từ trường. Nguyên tắc này không thay đổi: Nam châm luôn hút sắt chứ không phải ngược lại.

Vậy nếu đã có những nguyên tắc về vật lý thì cũng có những nguyên tắc về tiền, về sự giàu có mà trong thế giới vật chất phải được tuân thủ. Nếu như bạn là một thỏi nam châm “hút” tiền, tiền sẽ bị hút bởi bạn, tiền không thể lẫn tránh bạn để rút lui. Nó phải được “hút” bởi bạn, vì bạn là một thỏi nam châm “hút” tiền. Cũng như khi sắt đặt bên cạnh thanh nam châm, sắt không thể nói: “Nam châm à! Hãy chờ tôi một tý, để tôi sửa soạn rồi mới được hút bởi anh. Hay để tôi rút lui ra ngoài vòng từ trường của anh”. Không! Thanh sắt không thể như thế, nó luôn được hút bởi nam châm khi nằm trong giới hạn của từ trường nam châm phát ra, và sẽ vẫn luôn như thế. Nguyên tắc này vẫn đúng khi bạn là thỏi nam châm hút tiền, tiền không bao giờ cãi lại nói rằng: “Thôi! Anh hãy tha cho tôi lần này. Lần này để tôi chạy trốn, không thể hút tôi ngay bây giờ được, đợi tôi một lát. Không! Không thể như thế. Khi bạn là thỏi nam châm hút tiền, nếu tiền trong từ trường của bạn, nó sẽ được hút bởi bạn một cách tự nhiên mà không có lực nào có thể ngăn cản được. Điều này được biết đến ở nguyên tắc thứ 19 của tác phẩm Người giàu nhất thế giới này.

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.