Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Người giàu nhất thế giới - Bạn là tài sản của chính bạn

Lê Xuân Thắng     20:58    

Tất cả chúng ta bước vào thế giới này đều trần như nhộng. Vậy câu trả lời nào giải quyết cho vấn đề: Làm thế nào để một người trở nên giàu có? Không có bất kỳ câu trả lời nào tốt hơn cho bằng câu trả lời sau: Thực tế bạn đã có mọi nguồn lực để giúp bạn trở nên giàu có mà bạn không thuyết phục nguồn lực đó về với bạn. Người ta thường nói: Sự nghèo khó đến từ suy nghĩ, sự giàu có cũng thế. Có một thực tế không thể phủ nhận rằng: Năng lượng bạn cho đi phải bằng với năng lượng bạn nhận về. Nếu bạn không có năng lượng lớn thì làm sao bạn có thể cho đi lớn? Và nếu bạn không cho đi lớn thì làm sao bạn có thể nhận về lớn?

Có rất nhiều người trở nên giàu có, và còn nhiều nữa như bạn thấy ít nhất 1 người giàu có trong cuộc đời mình. Vậy làm sao một người “trần như nhộng” thế lại trở nên giàu có? Đơn giản vì họ nhận thức một điều cực kỳ quan trọng rằng: Họ chính là tài sản của chính họ.
Hãy nhớ: Bạn là tài sản của chính bạn và điều này vẫn còn đúng mãi với thời gian.
Khi Đấng tạo hóa tạo ra bạn, Ngài đã ban cho bạn mọi nguồn lực để đạt được những điều bạn muốn mà không cần bạn nghĩ thêm bất cứ điều gì khác thêm vào kế hoạch của Ngài. Những gì bạn muốn (nếu chính đáng) thì cũng chính là những điều Ngài muốn cho cuộc dời bạn bởi vì Đấng tạo hóa luôn muốn điều tốt nhất cho bạn. Và đây là sự thật: Bạn đã có mọi nguồn lực ngay từ lúc khởi đầu để đạt tất cả những gì bạn muốn (ở thời điểm kết thúc). Chỉ những gì bạn có mà không cần phải mua (như Đức tin, tình yêu thương, tình yêu gia đình...) thì mới thật sự đáng quý, còn tất cả những gì bạn có thể mua được đều rất rẻ. Sự thật tất cả những gì bạn có thể mua được đều dùng từ những gì không thể mua được để mua những gì bạn có thể mua được.

Hãy nhớ: Bạn là tài sản của chính mình. Những gì bạn có mà không dùng tiền để mua được thì mới thật sự quý, còn những gì bạn có thể dùng tiền để mua được thì thật sự chúng rất rẻ, hãy dùng tiền mua nó.

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.